Regulamin portalu

Regulamin korzystania z Portalu i serwisów oferowanych przez MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.

 

Użytkownik -osoba korzystająca z serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

Ogłoszeniodawca -osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

Administrator -osoba zarządzająca serwisem MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk jest platformą internetową dostarczającą informacji tematycznych oraz łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.

4. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.

5. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.

6. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.

7. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.

8. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.

9. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.

10. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.

11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk jest zabronione. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.

12. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

13. Serwis MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia

 

OGŁOSZENIA, INFORMACJE O PRODUKTACH I OFERTACH

14. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk jest płatne bądź bezpłatne w zależności od rodzaju ogłoszenia. Informacje na temat ewentualnych płatnościach znajdują się na stronie danej kategorii ogłoszeń serwisów.

15. Zabronione jest dodawanie ofert niezgodnych z prawem.

16. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.

17. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do oferowanego produktu lub posiadająca stosowne upoważnieni.

18. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

19. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

20. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.

21. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk

21A. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk.

 

SPOŁECZNOŚĆ – PROFILE, KOMENTARZE, FORUM, ZDJĘCIA, GRUPY, VIDEO

22. Redakcja serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne umieszczanie opinii dotyczących informacji i artykułów oraz w wypowiedzi ramach forum i społeczności.

23. Użytkownicy serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk umieszczają opinie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści opinii.

24. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk treści i materiałów:

•       nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z tematem, którego dotyczy opinia

•       obraźliwej w stosunku do rozmówców lub osób trzecich. Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) słowach

•       stanowiącej przekaz reklamowy na forum, tworzenie grup tematycznych i poprzez inne funkcje dostępne w społeczności

•       treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie serwisu

•       zachęcających do czynności zakazanych lub nielegalnych

•       zdjęć i filmów o zabarwieniu erotycznym

 

25. Redakcja serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk zastrzega sobie prawo do usuwania opinii materiałów i treści, o których mowa w pkt. 24 niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy przesyłać na adres: contact@MyCityInfo.co.ukAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26. Redakcja serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz – w szczególnych przypadkach – usuwania fragmentów opinii.

27. Dodając opinię użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk.

28. Rejestrując się w serwisie MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

 

Portal MyCityInfo.co.uk i Live24Hull.co.uk