Poradnik dla polskich rodzin żyjących w Wielkiej Brytanii

rodzinaWarto, abyśmy wiedzieli jak działa system opieki nad rodzicami i dziećmi oraz jakiego wsparcia możemy oczekiwać od władz lokalnych w Wielkiej Brytanii, gdy nasza codzienność jest z różnych powodów zagrożona.

Health Visitor – kto to jest?

Pielęgniarka środowiskowa. Jej rola jest bardzo zróżnicowana. Zajmuje się ona pracą zarówno z dorosłymi, rodzinami i dziećmi. W zależności od sytuacji. Prowadzi  i dostarcza usługi zdrowotne kobietom w ciąży i dzieciom (do 5 lat).

Posiadanie dziecka jest łatwe dla niektórych rodziców; dla innych, z różnych powodów może sprawiać problem. Pielęgniarki środowiskowe współpracują ze wszystkimi rodzicami, aby ocenić jakie potrzeby i wsparcie jest im potrzebne i zastosować odpowiednie programy, które pomogą zapewnić dziecku możliwie najlepszy start w życiu.

Gdzie mogą działać pielęgniarki środowiskowe?

Mogą odwiedzić twoje dziecko w:

– twoim domu

– klinikach

– przychodniach GP

– ośrodkach dla dzieci Sure Start

Spędzają również wiele czasu współpracując z innymi agencjami i pracownikami służby zdrowia, którzy są wspólnie zaangażowani w rozwój dzieci. Należą do nich:

– lekarze

– pracownicy służby zdrowia

– społeczne agencje

Typowe zadania pielęgniarki środowiskowej

1.            Oferowanie wsparcia rodzicom i porady na temat zdrowia rodziny i dzieci.

2.            Wsparcie po urodzeniu dziecka, które obejmuje doradztwo w zakresie karmienia, odstawienia od piersi i zdrowia zębów.

3.            Kontrola rozwoju fizycznego dziecka.

4.            Zapewnienie rodzinom konkretnego wsparcia w takich dziedzinach jak np. depresja poporodowa.

5.            Pielęgniarka środowiskowa również ściśle współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak pielęgniarki w przedszkolach i pracownicy centrów Sure Start. Wspiera rozwój dzieci i prowadzi przegląd zdrowia i samopoczucia dzieci i rodzin w swojej okolicy .

6.            Zapewnienie dodatkowych usług bieżących dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji.

 

Pielęgniarki środowiskowe są wykwalifikowane w identyfikacji zagrożeń w rodzinie. Oznacza to, że mogą odwiedzać rodziny w celu wsparcia ich w dziedzinie zdrowia i nawiązania współpracy z nimi w zależności od ich potrzeb i problemów. Pomagają rodzicom podjąć decyzje w celu ustalenia potrzeb i pomocy.

Pomoc taka może obejmować:

– Kierowanie rodzin do specjalistów, takich jak np. terapeuci mowy i języka

– Organizowania dostępu do grup wsparcia, takich jak te dostarczane przez ośrodki dla dzieci Sure Start

– Organizowanie praktycznego wsparcia – na przykład współpracy z pielęgniarką przedszkolną

Rola Pielęgniarki środowiskowej w ochronie dzieci

Pielęgniarki środowiskowe są szkolone w rozpoznawaniu czynników ryzyka, potrafią oceniać oznaki nadużyć i zaniedbań wobec dzieci. Wiedzą również, co należy zrobić, aby je chronić.

Pielęgniarka środowiskowa najpierw ocenia, czy jest ryzyko szkodliwego działania na dziecko, które zagraża jego życiu. Jest to pierwszy powód dla którego podejmuje akcje. Współpracuje z władzami lokalnymi (Local Authority). Wspiera rodziny podczas formalnych działań władz, aby jak najlepiej zabezpieczyć dzieci.

Ponieważ pielęgniarki środowiskowe są zaangażowane w każdym etapie procesu ochrony praw dziecka, są one wzywane do stawienia się w sądzie, aby wyjaśnić podjęte działanie.

Jak władze lokalne powinny wspierać zagrożone rodziny w myśl Ustawy o Dzieciach

Artykuł 17. Ustawy o Dzieciach z 1989 r. (Children Act 1989 Sec. 17) mówi, że władze lokalne (Local Authority / Council) mają obowiązek „ochrony i promowania dobra dzieci, które są w potrzebie, w całym ich obszarze”. Władze lokalne mogą zapewnić szeroki zakres usług dla dzieci, które są „w potrzebie”. Usługi takie są przeznaczone na zapewnienie wsparcia i pomocy dla rodzin, w tym rodzin dzieci niepełnosprawnych i innych specjalnych potrzeb.

Pomoc finansowa w ramach Sec. 17. istnieje, aby promować dobro „dzieci w potrzebie”, i może być stosowana w celu zaspokojenia potrzeb dzieci żyjących w/lub opuszczających dom rodzinny z powodu przemocy domowej, w jeden z następujących sposobów:

1.            Wspieranie wychowania dzieci w rodzinach własnych, pod warunkiem, że jest to zgodne z dobrem dziecka.

2.            Istnieje wiele sposobów, gdzie pracownicy socjalni mogą dać bezpośrednie wsparcie maltretowanym kobietom (na przykład pomoc w uzyskaniu bezpiecznego zakwaterowania), aby mogły chronić swoje dzieci.

3.            Wsparcie finansowe dla kobiet i dzieci mieszkających w schroniskach, aby zapewnić im  odpowiednie warunki dla dobrego rozwoju dzieci.

4.            Udzielenie pomocy bezfinansowej i ostatecznie finansowej.

 

Wszystkie formy pomocy mogą być wzięte pod uwagę i realizowane, aby pomóc kobietom i ich dzieciom opuścić dom, w którym dochodzi do sytuacji nadużyć lub pomóc im przetrwać w  takich domach. Pomoc ta może obejmować:

– gotówkę na nowe ubrania dla dzieci

– pieniądze na podróż, aby uciec od brutalnego członka rodziny

– pomoc przy montażu nowych zamków, organizacja sprawnego systemu telefonicznego lub alarmu

– transport do schroniska

 

Agnieszka Przybyłek-Pieza

social worker, Centrum Pomocy

Rodzinie „Przystań UK”,

harbourageuk@gmail.com

Zródlo: Cooltura.co.uk

cooltura-logo

Related posts

Leave a Reply