Astor Production

Astor Production
Astor Production

WIZUALNA PERFEKCJA ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ

Astor Production jest grupą miłośników audio-wizualnych całkowicie poświęconej produkcji i tworzeniu filmów jak i  realizacji teledysków, reklam, zwiastunów i wiele innych. Nasze odmienne spojrzenie na realizację materiału wraz z odpowiednim wymiarem pomysłów, pozwala uzyskać klimat i atmosferę, którą powinien zawierać twój film. Oferujemy pełną realizację zlecenia, w tym skrypt i całą logistykę filmu. Każdy projekt realizowany jest w standardach telewizyjnych (jakość Full HD). Korzystając z naszego najnowszego sprzętu jesteśmy w stanie wprowadzić w życie zlecenie nawet od najbardziej wymagającego klienta. Jednak, jeśli masz własny materiał wideo możemy zrobić edycję i całą post produkcję!

Astor Production is a film production group dedicated to the realization of music videos, commercials, trailers and many other audio-visual forms. Our different perspective on the implementation of the material along with appropriate dimension of ideas, allows you to obtain a climate that your picture should contain. We offer the full implementation of the order, including the script and the whole logistics of the film. Each project is carried out in television standards( Full HD Quality). By using our latest equipment we are able to put into effect the commissions of even the most demanding customers. However if you have your own video material, we will do the video editing and the entire post production!

http://www.astorprod.com
07715 252 883
Hull
England

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Astor Production